Forsiden

Høringssvar fra Vegar Petterson Larsen

Dato: 01.10.2019

Jeg vil gjerne beholde den norske flotte naturen fri for vindmøller. Først og fremst vil slike vindmøller forårsake skader på naturen som aldri vil la seg reparere, deretter vil det ha en negativ innvirkning på fugle og dyrelivet på de berørte stedene. I tillegg kommer lydforurensing. Når dette toppes med at de fleste i stor grad er eid av utenlandske selskaper så sitter vi nordmenn igjen uten vakker natur, et fattigere dyreliv og med småpenger for å solgt oss.

Mvh

Vegar Petterson Larsen