Høringssvar fra Rune Stigum Olsen

Dato: 30.09.2019

Høringssvar Vindkraft.

Hvordan føles det å vite at det norske folket ikke ønsker landbasert vindindustri? Hvordan føles det å vite at man har et ønske om å endre og ødelegge Norge mer enn noen gang tidligere? Hvordan føles det å drepe tusenvis av ørn, hubro, andre fugl og insekter i statlig regi? og tilslutt hvordan føles det å endre norges kystnatur som tidligere har vært omtalt som verdens vakreste til snart å bli et studie i misforstått klimapolitikk?

Finnes det noen andre land som er tilsvarende naiv som Norge vedr dette og som på en destruktiv måte ønsker å ofre egen natur og egne utrydningstruende arter og ofre folks helse på klimaets alter for at stort sett utenlandske selskaper og europa skal få sitt såkalte "grønne" klima alibi?

Å ramse opp alle de negative konsekvensene av vindkraft industrien er ikke lenger noe poeng, de fleste kjenner til dem. Jeg har diskutert saken senere år med flere tusen mennesker og det er ganske oppsiktsvekkende; kun to mennesker jeg har møtt er for denne galskapen (forutsetter at man har satt seg inn i saken og ikke har eierinteresser i vindindustrien). Tenk litt på det. og tenk litt på det politiske ettermæle Regjeringen ønsker seg og fremfor alt , tenk på den frarøvingen av urørt natur dere utsetter kommende generasjoner for. Dommen vil bli hard. Inngrepene er irreversible.