Høringssvar fra Inger Marie Rydberg

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft, argumentene ligger selvsakt i faktaene!