Forsiden

Høringssvar fra Gro Reiersen O. Aase

Dato: 01.10.2019

Vindkraft må ikke tillates så lenge det er PRIVATE, utenlandske selskap som skal tjene penger på dette. Hvis det skal bygges i Norge, så er det Norges befolkning som skal tjene penger på denne ødeleggelsen som vårt land og natur blir utsatt for. Spørsmålet må bli: Trenger Norge vindmøllerparker mer enn vi trenger urørt natur? Forslag: Bygg vindmølleparkene - både i Norge (hvis vi som land trenger dette) og i utlandet - der hvor naturen allerede er ødelagt, f.eks ved kullgruver til erstatning for disse. Med vennlig, men bekymret hilsen Gro Reiersen O. Aase