Forsiden

Høringssvar fra Camilla Øvstebø

Dato: 01.10.2019

Nei til utbygging av vindkraft i Kvinnherad. Nei til å øydeleggja fantastisk natur og rikt dyreliv. Vern om det som kjenneteiknar kommunen. Vern om det som gjer at folk vil busetja seg her. Vern om det som turistane ser på som magisk. Ja til å bevare urørt natur og verdifulle turområder!!