Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416945

Dato: 01.10.2019

How dare you!!!!