Høringssvar fra May-Lene Meyer

Dato: 24.04.2019

I disse dager bygges mye av den norske naturen ned med vindturbiner, og mer skal det bli!

Enorme ødeleggelser og industriområder som kommer til å bestå i tusener av år!
Folk og biologisk mangfold blir svært skadelidende! Ingen argumenter virker til å være gode nok for å få det stoppet! Om folk blir syke (psykisk og fysisk) og biotoper raderes ut virker ikke som om det har betydning overhodet! Hvor ble det av forpliktelsen om å stanse tap av biologisk mangfold??
Det finnes flere alternativer til «grønn energi» noe vindturbiner IKKE er.
I tillegg til overstående er produksjon av turbinene svært miljøfiendtlig bl.a med utslipp av radioaktive stoffer. Folk blir syke der de produseres.
Mye av turbinene kan ikke gjenvinnes og har en levetid på kun 20 år! Hva gjøres så med det som utrangeres??
Hvorfor arbeides det ikke for skattelettelser bl.a på oppgradering av vannkraftverk isteden?? En uutnyttet kilde som potensielt produserer strøm som tilsvarer 1000-vis av vindturbiner!
Solenergi og andre langt grønnere kilder??
Som på langt nær er så til de grader naturødeleggende som vindindustrien!
Hvor er det blitt av demokratiet vårt og kommunenes selvråderett over egen grunn?? Folk blir stoppet og anmeldes for å verne om sitt naturområde?!!
Hva med turister som kommer til oss for å oppleve urørt natur??
Dette er galskap! mange nordmenn (inkl meg selv) ser på dette som nå skjer med vantro og stor sorg..
Dere må begynne å høre på folket!! Dere ødelegger vår felles naturarv som våre etterkommere også skal nyte godt av!! ( nedfelt i grunnloven)!
Dette MÅ stoppes!!!