Høringssvar fra Kaja Klykken Aas

Dato: 30.09.2019

Det er med uro jeg ser utbyggingen av vindturbiner i urørt natur i Norge. Utbyggingen, og planene om videre utbygging, synes å være uforsvarlig og ikke godt nok utredet i forhold til påvirkningen på naturen, klimaet og menneskene. Det virker også som utbyggingen skal gjennomføres koste hva det koste vil. Hva med å ta en time-out og sette seg ned og faktisk lytte til hva andre sier, som forsøker å nå frem med viktige argumenter for at vindturbiner i urørt natur faktisk kan være miljøskadelige, en trussel for norsk fauna og en stor byrde for menneskene som bor nær vindindustriområdene.

Jeg synes det er forstemmende at politikerne ikke lytter til menneskene som bor i Norge. Forhastede beslutninger blir som oftest ikke så vellykkede, men her er det mer som står på spill enn hvordan dette kommer til å se ut i ettertid. Det er vår arv som står på spill, den norske naturen som er Norge, som er oss. Et område sprengt i filler og betong-fylt for å fylles med vindturbiner, det får vi aldri tilbake.

Når det gjelder vindkraft virker dette lovende, men vet vi egentlig effektene av dette på dyreliv og miljøet i havet? Det virker som storstilt satsning på dette ikke er helt gjennomtenkt, og at det kunne være lurt å begynne med pilotprosjekter og se hva som var effekten. Hvis vi utrydder havørn eller forstyrrer livet i havet, er det da verdt det?