Forsiden

Høringssvar fra Svarstad Idrettslag

Dato: 30.09.2019

Høringssvar NVEs forslag til ramme for vindkraft på land.

På vegne av Svarstad IL vil vi peke på konsekvenser ved eventuelle utbygginger i områdene Vindfjell og Skrim.

Område 54 som foreslås som aktuelt for utbygging er et viktig friluftlivs- og aktivitetsområde for våre medlemmer. I området har vi merkede turstier kalt “Huldretopper” og et stort skiløypenett vinterstid. Det er et skogsområde som er lett tilgjengelig for bruk, det brukes derfor flittig av alle typer medlemmer om det er barnefamilier, mosjonister, utøvere eller pensjonister.

For idrettslaget er det viktig at det ved eventuell utbygging legges til rette for like gode, eller bedre alternativer, om noen av våre stier eller løyper berøres. Dette gjelder like mye under eventuell bygging i området, som ved ferdigstillelse.

Mvh.

Hovedstyret i Svarstad idrettslag