Forsiden

Høringssvar fra Tomas Østgårdstrøen

Dato: 01.10.2019

Støtter høringsuttalelse fra Os kommune i Hedmark.

Bruk heller pengene på å oppgradere eksisterende vannkraft anlegg.