Høringssvar fra Eldbjørg Weea Wærholm

Dato: 21.09.2019

Oslo, 21. september 2019.

Vindindustrien eskalerer og utbygges i ekspressfart i Norge – mot folkets vilje, og jeg er en av svært mange som er sterk motstander av dette og føler seg overkjørt av denne vindindustribølgen/trenden som herjer for tiden.

Denne banale utbyggingen må stoppes umiddelbart når det nå forefinnes så mye ny fakta og informasjon om negative skadevirkninger, både på oss mennesker så vel som dyr/insekter og vår fauna og kan bl.a. oppgi som stikkord:

  • Skyggekast

  • Støy

  • Infralyder – helseplager - mennesker/dyr

  • Fugl/insektdrap

  • Tap av myrer og natur

Og i tillegg prosessen før installasjon som produksjon, transport, tilrettelegging på stedet og oppføring/oppsetting.

Både riksrevisjonen og NTNUs dyktige forskere og økonomer har tidligere advart om at sterkt statssubsidierte monstervindturbiner, som er ødeleggende for natur og tapsbringende, kun har negativ samfunnsnytte gjeldende klima, miljø og i tillegg sterkt økende strømpriser.

Å signere et dokument for aksept for vindindustriutbygging (på uredelig og feil grunnlag?), er gjort på et øyeblikk, men å «restaurere» naturlandskapet blir straks mer tidskrevende, om det i det hele tatt er mulig gjennomførbart til opprinnelig stand.

Så jeg håper de ansvarlige innser de negative konsekvenser for dette og er rettskafne og har «guds» nok til å avslutte dette vannvittige eventyret (marerittet) i mitt kjære Norge tross eventuelle kostnader dette medfører!

Med vennlig hilsen

Eldbjørg Weea Wærholm