Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 294628

Dato: 30.09.2019

Ser flere nåværende konsesjonshavere er fiktive selskaper, dette skaper mulighet til å stikke fra anlegget når det ikke er flere positive verdier, dette må stoppes. Fordyrende er det også for alle utenom de som spekulere på hurtig salg av konsesjon. Her må kun selskap med minimum fylke/interkommunalt eierskap få tilgang. Fortrinnsvis Norske selskaper. Med konsesjonssøknaden må plan om Gjennvinning og sanerings finansiering medfølge.

Brukte områder må kunne settes tilbake til opprinnelig stand, dvs kun forankring i fjell, ellers tilkjørt pukk med opprinnelse garanti. Slik at en ikke legger ut forurenset masse.

Forbud mot inngrep ved vannforsyning, myrområder og sart kystlyng

Trekkfugl ruter må over tid være studert. Og havne uten konflikt.

Ingen rødlistearter i område som konsesjon gjelder for, derav også dersom området er innenfor fuglerevir.