Forsiden

Høringssvar fra Hege Irén Almskår

Dato: 30.09.2019

Jeg er imot vindturbiner. Årsak: de ødelegger naturen, fauna og miljø. De produserer lavfrekvente lyder som vi ikke kjenner konsekvensen av hverken for dyr, fauna eller mennesker. Det er ikke bevist at dette vil bli et prosjekt som blir økonomisk selvbærende. Det er heller ikke bevist at dette er et prosjekt som vil ha noe positivt bidrag i forhold til såkalt grønt bidrag til naturen. Så vet vi heller ikke nok om hvilken forurensing selve konstruksjonen og materialene som brukes medfører! Og når vi ser hvor store og ødeleggende inngrep som blir gjennomført i naturen for å montere disse gigantkonstruksjonene, er det bare èn konklusjon: VI BERGER IKKE NATUREN VED Å ØDELEGGE DEN!

Hilsen

Hege Irén Almskår