Forsiden

Høringssvar fra Guri Lidsheim

Dato: 22.09.2019

Jeg er apsolutt imot at våre unike fjellområder skal utsettes for skjemmende vindmøller. Våre vernede fuglearter kommer til å forsvinne eller skades. Vi mennesker har ikke lov til å skyte de, vi vil få bot om så skjer, men nå gjør det ikke noe om vindmøllene tar de??? Får utbyggerne bot for hver fugl som blir drept.??? Og hva med skader på vindmøiiene slik at olje renner ut i naturen. Kan aldri gjennopprettes....