Forsiden

Høringssvar fra Berit W Johansen

Dato: 30.09.2019

Jeg ønsker med dette å gi min fulle støtte til høringsuttalse som Rendalen Kommune har gitt.

Med hilsen

Berit W Johansen

Oslo