Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433033

Dato: 01.10.2019

Vindmølleparkene er ødeleggende for dyrelivet rundt og skjemmer naturen. Ikke sett opp flere vindmølleparker!