Høringssvar fra Håvard Vikeså

Dato: 30.09.2019

Vindkraft på land i dette kuperte landskapet er en tragedie for naturtyper og dyre-/fugleliv. En ødeleggelse i det omfang som allerede er igang og videre er tenkt/ønsket i NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land vil ødelegge for fremtidige generasjoner, turisme, artsmangfold samt minske livskvaliteten til veldig mange norske borgere med lyd- og visuel forurensing.

Dette går altfor fort fram og graden av naturødeleggelser på så få år gjør dette til historiens største naturtragedie. En tragedie som opprører en stor del av befolkningen og som bidrar til splitta lokalsamfunn.

Stopp dette og legg planen død nå!