Forsiden

Høringssvar fra Rebecca Wolsdal

Dato: 30.09.2019

NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.

Dette stoler jeg ikke på siden jeg ser at dette IKKE blir lagt vekt på!