Forsiden

Høringssvar fra Beate Retterås

Dato: 30.09.2019

Er sterkt i mot vindkraft på land da urørt natur får sår som er uopprettelige. De er 230 meter høye og det arealet som må ødelegges for å bygge disse er gedigent. Skogsbilveger gjennom gammelskog og dyretråkk, pluss flere hundre meter rundt hver turbin som sikkerhetssone, er det som må til.Fugler dør og blir lemlestet. Innvirkningen på vilt og andre arter er også noe man på tenke på. Man kan ikke kjempe for miljøet med den ene hånda for så å ødelegge natur med den andre. De medfører også forferdelig med støy som forstyrrer dyrelivet, som også har innvirkning på mennesker. At man vil satse på det grønne skifte er ingen unnskyldning.

For å si det rett ut så er jeg rasende på at naturen i landet mitt skal bli ødelagt på denne måten. Det er utilgivelig ! Vern må komme foran vekst og naturen må alltid komme først!