Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 424635

Dato: 01.10.2019

Vindkraft er et overgrep mot faunaen. Den er er overgrep mot alt som handler om bærekraftig forvaltning.