Forsiden

Høringssvar fra Stein Arild Berg

Dato: 30.09.2019

Vindturbiner må ikke få ødelegge natur og miljø i dette flotte landet som er gitt oss fra naturens side. Ikke glem at naturen genererer store verdier i form av f.eks. opplevelser som norske og utenlandske turister og fastboende med glede bruker penger på. Å ødelegge sitt eget land på den måten som vindturbiner vil gjøre, finnes det mange gode norske uttrykk for.
Vi har nok "grønn" strøm produsert av vannturbiner i dette landet. Norsk natur har allerede gitt sitt bidrag til til dette gjennom den storstilte vannkraftutbyggingen som skjedde i forrige århundre. Vi forledes til å tro at den lille prosenten som vindkraft kan utgjøre, er et viktig bidrag til storsamfunnet ute i Europa. Størrelsen på strømmengden som produseres når vindmøllene ikke står stille, tatt i betraktning av størrelsen på de ødelagte naturområdene gjør at denne strømmen bare blir for et biprodukt å regne. Å oppgradere vannkraftinstallasjoner vi allerede har, er en mye bedre måte å skaffe elektrisitet på.