Forsiden

Høringssvar fra Einar Giil

Dato: 20.09.2019

Nei til vindkraft i Høyangerfjella.

Det er helt urimelig å bygge vindkraftverk i Høyangerfjella. Noen områder er utbygd med vannkraft, og det ville vært helt urimelig å ødelegge resten av fjella som hittil er uberørt.

Mange av innbyggerne i Høyanger og Gaular bur der nettopp på grunn av mulighetene vi har med friluftsliv i fjellområda våre. Dette er område med ett fantastisk landskap, gode jakt og fiskemuligheter, og ikkje minst ett område som er mye brukt til skiturer om vinteren.

Argumentet for vindkraftverk som brukes er at vi trenger mer energi. Dette er helt feil. Dette kan løses med oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det kan også løses med energisparing, og ikkje minst kutte levering av konsesjonskraft til bitcoin-mining. Over 60 TWh brukes i verden til bitcoin-mining. Nesten halvparten av Norges energiproduksjon!!

I Norge får slike datasenter som driver med bitcoin-mining billig konsesjonskraft til å utvinne en valutta som trolig ville blitt forbudt om noen i Norge hadde prøvd å starte opp i dag. Slike datasenter styres fra utlandet, og gir heller ikke arbeidsplasser.

Skal vi virkelig rasere naturen for å mine bitcoin? Er det riktig at Norge subsidierer vindkraft samtidig som bitcoin-mining får konsesjonskraft og redusert el-avgift i bla Glomfjord, Vaksdal og Sauda?

Er evnen til å se sammenhengen i denne galskapen fullstendig fraværende i både NVE og politisk ledelse her i landet?

Denne galskapen kommer til å komme frem i lyset før eller siden. Vi får håpe at NVE og myndighetene har havnet på riktig beslutning før den tid.