Forsiden

Høringssvar fra Einar Rysjedal

Dato: 01.10.2019

Viser til vedlegg som er eit eksempel frå Høyanger-fjella og som viser korfor lokal vurdering og verdsetting må trumfe NVE sine sentralt bestemte kriterium for kva som er "egnede" område for vindkraft. Nasjonal ramme må skrotast - miljøet og naturen må ikkje industrialiserast av vindkraft. Vi treng ikkje ei nasjonal ramme for vindkraft - vi treng ei nasjonalt høgare verdsetting av natur og miljø.

Vedlegg