Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 332037

Dato: 01.10.2019

På vegne av meg selv og kommende etterfølgere som må arve en planet i total ubalanse, grunnet unødig rasering og utarming av naturressurser som fører til et kritisk truet artsmangfold i fauna og økosystem.

NEI til såkalt grønn ogfornybar energi kun for profitt!

NEI til å stykke opp vår vakre og viktige fauna for å legge ut på anbud til utlandske aktører!

Vårt demokrati skal ikke på anbud, det norske folk stemme skal gjelde!

Oppgrader vannkraften nok til landets forvruk, min og mine etterfølgere sitt land og natur skal ikke fungere som "grønn batteri" for EU-landene!

Klimabløffen er blitt et stort bedrag mot det norske folk!