Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 509122

Dato: 03.10.2019

Som en voksen norsk statsborger, medlem av DNT, ivrig bruker av den unike og flotte norske naturen gjennom hele livet mitt, protesterer jeg på det kraftigste på utbyggingen av de enorme vindmølleparkene som er planlagt rundt omkring i den norske naturen !

For det første: Dette vil rasere uberørt norsk natur for all framtid. Utbygging av vindkraft-industriområder vil få store og stygge høyspentmast-linjer til å fremstå som små og usynlige. Det vil være et overgrep både mot norsk natur og miljø, og mot miljøarven som vi har plikt til å ta vare på for alle senere generasjoner, for våre barn og barnebarn.

For det andre: Det er en stor misforståelse at vindkraft vil ha noen særlig positiv betydning i jobben med å redde verden fra den store miljøkatastrofen. Det er en høyst ustabil kraftkilde som hele tiden må ha andre kraftkilder som samspillere for i det hele tatt å kunne være i drift. Det er også installasjoner som kun varer i rundt 20 år, mens de ødeleggelsene de forårsaker vil ligge der som åpne sår til evig tid.

For det tredje: Utbygging av vindkraftmøller i norsk natur har kun kommet i stand på grunn av gunstige offentlige tilskudd som rike investorer, uansett nasjonalitet, har sett på som lettvinte og risikofrie investeringer for å tjene penger. Investorene utnytter myndighetenes noe naive tilnærming til "Det grønne skiftet", mens det i virkeligheten bare er et industritiltak, både i forretningsform og utseende. Dette kalles "å seile under falskt flagg".

For det fjerde: Vindmølleparker skal tilsynelatende redde miljøet på jordkloden vår! Men i virkeligheten er de en selvstendig kilde for mer forurensing. Hver enkelt vindmøllemast inneholder store mengder gear- og hydrolikkolje, ca 2.500 l for hver eneste mast. Da kan man jo selv tenke seg hvilken miljøkatastrofe det vil være hvis noe av dette skulle komme på avveie ute i norsk uberørt natur. En vindmøllepark plassert på høydedrag, fjell og åpne vidder er en utrolig stor visuell forurensing. Støy, sus-/svisj-lyd og infra-lyd fra rotorbladene er en gedigen auditiv forurensing. Utbygging av veier og parkeringsplasser med skjæringer og fyllinger for vindmølleparkene er en ugjenkallelig ødeleggelse av naturen. Myrområder blir endevendt, spadd om og rotet i, noe som utløser store CO2-utslipp. Truede fugle- og dyrearter får sine naturlige leveområder ødelagt. Reindriftsområder blir forstyrret og nedbygd. Vindmøllebladene, som er opp til 100 m lange, laget av glassfiber eller kompositt-materiale, er forurensende i seg selv og må behandles som spesialavfall. Om vinteren kan man ikke oppholde seg i nærheten av ei vindmøllemast pga nedfall av isklumper fra vindmøllebladene. I tillegg sprøytes forurensende væsker på rotorbladene for at isen skal løsne slik at vindmøllene i det hele tatt skal kunne fungere på vinterstid, slik man sprøyter på vingene på fly før takeoff. Nedbygging av naturområder er den største miljøutfordringen i verden idag (jfr FNs Miljøpanel 2019) . Og veldig store arealer av uberørt norsk natur blir nedbygd dersom planlagte vindmøllepark-industriområder i Norge blir gjennomført.

For det femte: Vindmøller ødelegger norsk natur. Videreutbygging av eksisterende vannkraftverk er bedre. Utbedring av linjenettet er bedre. Påvente av utvikling av fornybar energi i form av solenergi mm er bedre. Det verste er utbygging av vindkraft-industriparker. Vindmøller er et blindspor.

Det er meget kortsiktig tenkning å ødelegge norsk natur for proforma å redde miljøet på .