Forsiden

Høringssvar fra Gunnhild Bergseth

Dato: 30.09.2019

Område 56 Nordre Hedmark MÅ ut av vindturbin planen .