Forsiden

Høringssvar fra Jane Kristin Øvstebø Berge

Dato: 08.08.2019

Viser til NVE sitt forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land.

Opplever at dette forslaget vil øydelegge for generasjonane som kjem etter oss. Det eine er overtramp mot urørt natur-miljøkriminalitet egentleg. Det andre er at me selger verdiane som ligg i det flotte landet vårt til utanlandske aktørar. I vatnkraft ligg iallfall dei fleste rettighetene i norske hender, og det foreligg rettigheter. Det å sette opp store turbiner i urørt natur, der rettighetene ikkje ligg i igjen i Norge, er galskap og eit svik mot kommande generasjonar.

Det er satt opp fleire områder der det er få innbyggarar, og opplever det vert spekulert i å plukke ut desse områdene som rammer frå kommunane. Det for inntekt og lite motstand, men det er like stort overtramp for generasjonane som kjem etter oss. Ref. Dønnesfjorden på Sørøya, som er gått under radaren, grunna få innbyggere. Eit vanvittig område med mykje rype og reinsdyr, vert no øydelagt. Viser til at områdene rundt Etne fjella og Åkrafjorden er også i dette forslaget, som egentleg har veldig lite vind, ifht korleis desse fjella ligg. Men likavel er dei satt på forslaget til nasjonal ramme. Ein kan spekulere i om det er plukka ut området ifht innbyggartal i områdene.

Anbefalar på det sterkaste at dette forslaget vert skrotet, og arkivert for i oversikten for gode historiske beslutningar.