Høringssvar fra Jan Hein Gundersen

Dato: 01.10.2019

Protest i mot vindturbiner og industriområder

som ødelegger naturmangfold og dyr/fuglers levekår.

Helt forkastelig og rasere uberørt natur.

Overkjøre og ødelegge menneskers nærmiljø

Dette er ulovlig i følge grunnloven, allikevel så skjer det. Helt forkastelig og må stoppes.

Jan Hein Gundersen