Høringssvar fra Mariann Uleberg

Dato: 01.10.2019

Ønsker ikke vindkraft på land i Norge. Vi bør heller satse på havvind. Vindkraft på land er utrolig ødeleggende for natur og dyreliv. Vi må oppgradere vannkraften- og ikke ødelegge mer natur.

Hilsen M. Uleberg, Åseral