Forsiden

Høringssvar fra Katrine Andersen Nesse

Dato: 01.10.2019

Vindkraft på land i Norge strider mot FNs budskap

FNs Naturpanel sin tilstandsrapport om naturen på jorda, viser at 3/4 av jordas overflate er påvirket av menneskelig aktivitet, gjennom bl.a nedbygging. Vi bruker opp og ødelegger det vi er avhengige av for å leve, nemlig natur og økosystemtjenester.

Dette budskapet fra FN er mer enn nok kunnskap til å stoppe videre utbygging og ødeleggelse av natur i Norge. Vi må ta dette på alvor. I Norge må vi nå vise at vi er verdig den oppgaven vi har med å forvalte naturen, både for oss som lever i dag, og for generasjonene som kommer etter oss.

Ingen detaljkunnskap om vindkraft i den nasjonale rammeplanen kommer over denne helt nødvendige handlingen - å stoppe å bygge ut natur.

Det er motsatt, f.eks tilsier tallene om hvor lite strøm som faktisk produseres pr enhet ødelagt natur, at dette må stoppes.

Til norske beslutningstakere, vis at jeg lever med et folk som vet at vi er en del av naturen, og som handler i tråd med det.