Høringssvar fra Knut Georg Bjørnø

Dato: 01.10.2019

Ser at hele Måsøy kommune er vurdert som gunstig vindkraftområde.

Ny utbygging her, nå på fastlandet, vil få negative konsekvenser for reindrifta da store områder i kommunen i dag brukes til sommerbeite. Det meste av kommunen er urørt natur.

Mvh

Knut Georg Bjørnø