Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 466039

Dato: 01.10.2019

Vindkraft utbygging på land har et så stort etisk paradoks at det ikke er tilrådelig. Det å ødelegge så mye uberørt natur for at man skal få ut så lite energi er ikke innenfor folkets og nasjonens interesser. Når eierinteressene i all hovedsak er på utenlandsk hender som kjøper seg grønn samvittighet er det også moralsk forkastelig.

Når det i Flatanger kommune fortelles at det ble fattet kommunalt vedtak med en stemmes overvekt handler det ikke om demokratiske prosesser.

Når vindturbinene alltid øker i størrelse i forhold til planene er det lureri i forhold til vedtakene som er gjort.

Når man vet at vindturbinene dreper tonnevis med insekter og fugler pr år blir det en forkastelig, umoralsk og i bunn og grunn lovstridig affære i seg selv.

Kulturminner lider, fiskevann, dyreliv og ikke minst naturopplevelsene ødelegges både fysisk og visuelt. De vedtatte utbygde arealene viser seg å være mye større enn det man søker om, da det er veibanebreddene som legges til grunn i søknadene i stedet fir fyllingsbreddene. Når man ser hvordan det avholdes smøremøter rundt om i landet og små kommuner så som blant annet Roan med under 1000 innbyggere får betalt nesten 20.000.000 kr pr år. Ja da skjønner man også at naturen må lide, pga at kommunene er bondeganget til positive vedtak pga. trange statlige overføringer og lav skatteinngang. Dette handler jo mer om statskupp enn om miljø og demokrati.

Etter å ha lest for og i mot, etter å ha sett naturen før og etter de voldsomme inngrepene etter, har jeg skiftet standpunkt. Det står klart for meg at denne natur raseringen er grunnlovsstridig jmfr Grunnloven § 112 lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Av hensyn til utkantNorges befolkning, det norske naturmangfoldet og hensynet til etterslekten må NVEs og utbyggerne totale ringakt for alt levende stoppes i sin helhet.

Ytterligere utbygging av Landbasert Vindkraft må derfor skrinlegges og stoppes i din helhet, samtidig som konsesjoner hvor anleggsarbeider ikke er påbegynte må stanses. Vi har regel rett ikke mer uberørt natur å avse i dette kongeriket.