Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 386190

Dato: 01.10.2019

Begrens utbygging i norsk natur. Det skal ikke bygges flere vindmøller enn dem som allerede er satt opp. Eksisterende møller skal fjernes innen 20 år og landskap skal tilbakeføres til opprinnelig urørt stand. Ved behov for inntekt ved salg av strøm bør Norge helle bygge moderne atomkraftverk eller modernisere gamle vannkraftverk.