Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132072

Dato: 24.09.2019

Nei til vindkraft på land!