Forsiden

Høringssvar fra Gro Oscarsson-Nagel

Dato: 22.09.2019

Naturen er en verdi i seg selv, spesielt urørt. Å kalle den massive utbyggingen av vindkraft for grønt skifte er løgn, hva med insekter, FUGLER, myrer mm.? De er jo rene drapsmaskiner. Det virkelige grønne skiftet tar vare på det biologiske mangfoldet vi har. Inkludert menneskene som også ofres på det såkalte grønne alter.

Naturen er en sterk norsk verdi, den er det viktigste vi har. Den MÅ dere IKKE rasere! Folk blir syke, fysisk og psykisk. Folk flytter. Folk er desperate!

Det norske folk roper i vill protest, det må lyttes til om vi skal kalle oss et demokrati.