Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393226

Dato: 01.10.2019

Mot vindkraft på land.