Forsiden

Høringssvar fra Halvor Jardar Kroken

Dato: 01.10.2019

Mot vindkraft pga store ødeleggelser for natur og mennesker.