Forsiden

Høringssvar fra Steinar Ingebrigtsen Grødahl

Dato: 01.10.2019

Landbasert vindkraft er en sterk trussel mot biologisk mangfold og norsk tradisjon for jakt og friluftsliv! Landbasert vindkraft er en trussel mot fedrelandet slik vi kjenner det og slik våre barn fortjener å oppleve det!

Jeg har selv vært med på å bygge ut vindkraft og konsekvensene for naturen er perverse og katastrofale!

NEI til landbasert vindkraft i Norge!

Ja til offshore vindkraft.

Mvh Steinar Ingebrigtsen Grødahl