Høringssvar fra Bjørg Eva Brandsrud

Dato: 01.10.2019

All videre utbygging av vindkraft på land må stoppes. Vi kan ikke ødelegge mer natur for å ta vare på miljøet. Jeg bor i en kommune hvor det er bygget vindkraftanlegg, og det har medført store irreversible inngrep i naturen. Åskammen over bygda vår ser ut som et industrielt, dette kan vi ikke ha over store deler av landet vårt.