Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 901306

Dato: 02.05.2019

Vindkraftutbyggingen gjør ubotelig skade på norsk natur og er ikke veien å gå. Motivet er profitt og klimautfordringene er alibiet, skal vi redde verden må forbruket ned. Vi redder ikke klimaet med økt vekst.