Høringssvar fra Margrethe Holmsen

Dato: 02.10.2019

Vindkraftteknologi er i tillegg til ulønnsomt, også totalt ødeleggende for all natur på stedet turbinene blir bygget. En stor og grusom del av dette, er at fugle- og dyreliv lider, noe som er i sterk kontrast til ønsket om å bevare Norges biologiske mangfold, og dessuten inhumant og noe vi ikke kan være bekjente av som et sivilisert samfunn. Jeg er derfor motstander av all utbygging av vindkraft både i Norge og resten av verden.