Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 834470

Dato: 20.09.2019

Vindturbiner på land må dere se nå er enormt ødeleggende. Så mye teller ikke kapitalen at det er verdt å rasere vår flotte natur og ta liv av dyr både rødliste og ikke. Dette er en skam!