Forsiden

Høringssvar fra Olav Båsen

Dato: 24.09.2019

Det er mye godt og grundig arbeid i Nasjonal Ramme, men hovedintrykket er at dette fremstår som et bestillingsverk fra OED, der kun noen få argumenter vektlegges, særlig det teknisk/økonomiske.

Samfunnsøkonomi inkludert helse og egenverdien av natur og artsmangfold er byttet ut med "avbøtende tiltak".

Natur inkludert villmark er en svært viktig del av vår nasjonale identitet. Danmark reklamerer for turistene med bilder fra København, Norge med naturbilder.

Det er mye av arealet i Norge som ikke egner seg for vindindustri, særlig vestlandet og kystnære områder. Det ofte er milde vintre som gir utfordringer med iskast som gir betydelige bruksbegrensninger. Dette i motsetning til f.eks. områder lengre sør i Europa.

Det er også forkastelig at den nasjonale rammen bagateliserer støy og setter grensen betydelig høyere enn sammenlignbare land. Påstander i rammen om at det ikke finnes studier på støy vitner om særdeles dårlig arbeid eller at det er besluttet at dette ikke skal synliggjøres. Det finnes mange titalls studier tilgjengelig, bare ta et søk på nettet så finnes det alt fra seriøse vitenskapelige studier til "bestillingsverk".

Mer spesifikt for mitt lokalområde: Område 13 sør for Hunnedalen i Rogaland/Vest-Agder, egner seg absolutt ikke for vindkraft og må tas ut av den nasjonale rammen. Dette er et populært turområde og nærmeste snøsikre område for befolkningen på Nord-Jæren.

Området inneholder turistforeningshytter, inngrepsfri natur og villmark og bør bli en del av landskapsvernområdet nord for Hunnedalen. Det er ikke egnet som industriområde for vindkraft.

Jeg støtter høringssvaret til Hunnedalen velforening.