Forsiden

Høringssvar fra Tor Arne Myhre

Dato: 01.10.2019

HØRINGSUTTALELSE

Vedrørende område 56 i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg ønsker med dette å gi min fulle støtte til høringsuttalelse som Rendalen kommune har levert.

En rasering av Norsk natur på denne måten fratar oss noe av vår identitet og særpreg. Norge er kjent i utlandet for å være en grønn nasjon. Utlendinger kommer hit for å oppleve fjord og fjell, skog og urørt natur. Betydningen den har for folkehelsa, dyrevelferden og artsmangfoldet er uvurderlig. Bygger vi naturen ned er den for alltid tapt og med det også arven vi gir til våre neste generasjoner.

Med hilsen

Tor Arne Myhre

Elgegata 14

2319, Hamar