Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511933

Dato: 04.10.2019

Utbyggingen medfører irreversible skader på naturen for et lavt energiutbytte. Konsekvensene ved utbygging og nærhet til bebyggelse er ikke tilstrekkelig utredet og belyst. Selv bor jeg i Vestfold og her planlegges det å bygge ned en av de få større skogsområdene vi har. Med stor folketetthet mener jeg at en utbygging vil bli til stor ulempe for mange mennesker.

Det er skremmende at naturarven vi skal gi videre til kommende generasjoner skal ødelegges. Rett og slett tragisk.