Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 486414

Dato: 02.10.2019

Jeg mener det må en full stopp i utbygging av vindkraft. Eksisterende vindmøller bør tas ned.

Her snakker en om svært omfattende og ødeleggende ingrep i norsk natur. Jeg er heller ikke for vindkraft til havs da utslipp av mikroplast er for stort.

Helt klart og tydelig NEI til vindkraft!