Høringssvar fra Vigdis Green-Våga

Dato: 24.09.2019

Jeg ønsker ikke vindkraft på land. Vi må verne om våre naturområder. Byggingen av disse vindturbinene ødelegger naturen, inngrepene med veier og fundamenter er uoprettelige. Plager med støy både for dyr og mennesker er bivirkning av vindkraft som ikke er ønskelig. Og hva med selve produksjonen av disse monsterturbinene? Selv om selve kraften de produserer er grønn, er produksjonen av turbinene langt i fra grønn. Det kan på ingen måte forsvares at vi både raserer naturen og etterlater den full av det som om noen år vil være uresirkulerbart skrap og farlig avfall.

NEI TIL VINDKRAFT!