Forsiden

Høringssvar fra hugo@ide-systemer.no

Dato: 01.10.2019

Vindkraftutbyggingen må midlertidig stanses, og så må det legges på bordet en bred og saklig raport som er fundamentert på nye undersøkelser, lokal forskning, påvirkning av bomiljø og livskvalitet, dyrevelferd, død blant dyr som følge av utbygging og drift, forurensing fra vindmøller over tid, brannfare i lengre tørkeperiodrr, ( det har vist seg at mange møller omkring i verden tar fyr). Risiko for å bevege seg i og rundt vindmølleparker til ulike årstider, både for mennesker, husdyr og ville dyr. Plante - og fauna, risiko for å ødelegge og/eller utradere røde arter. I tillegg kan vannkraftanlegg fornyes og forbedres for å kompensere for stans i vindkraftutbyggingen. Det bør også legges inn mer midler i utredning og innovasjon av vindkraftanlegg til havs.