Høringssvar fra Liv Marit Gordon

Dato: 23.08.2019

Svartype: Med merknad

Nei til vindmøller i norsk natur.Den norske folkesjela er sterkt knyttet til fjord ,fjell og uberørt natur.Vi kan ikke ødelegge vår felles natur og verdien som ligger i uberørt natur.Naturen kan ikke bli til ett industriannlegg og vi må ta vare på naturmangfoldet.Hva er konsekvensen for fugler dyr og mennesker.Hva skal folk gjøre som opplever dette i sitt nærområde.De som får sitt nærområde rasert ,som ikke får sove om natten og får eiendomensverdien redusert opp til 40%.Hvem er ansvarlig for helseproblemer knyttet til lavfrekvent lyd .Nei til vindmøller.