Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508614

Dato: 03.10.2019

1. Vi trenger ikke vindkraft.
2. Hvis vi ruster opp og moderniserer eksisterende vannkraft, tilsvarer det alle hittil gitte konsesjoner på vindkraft.
3. Der er ikke vindparker som planlegges. Det er massive vindturbiner spredd utover store industriområder i norsk natur.
4. Vindturbiner forurenser i produksjon, frakt, montering og i bruk da de kan lekke olje og må avises om vinteren.
5. Vindturbiner forurenser med støy.
6. Vindturbiner dreper fugler og innsekter og truer biologisk mangfold.
7. Det er ingen økonomisk vinning å snakke om verken for lokalsamfunnene eller Norge.
8. Det gir nesten ingen arbeidsplasser.
9. Andre land bygger ned vindkraft
10. Flertallet i befolkningen vil ikke ha det!